Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Made For You (M.F.Y.) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt.

Made For You (M.F.Y.) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw bedrijfsnaam

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Made For You (M.F.Y.) GEGEVENS NODIG HEEFT

Made For You (M.F.Y.) verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Made For You (M.F.Y.) GEGEVENS BEWAART

Made For You (M.F.Y.) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Made For You (M.F.Y.) verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Wij maken geen gebruik van Google Analytics

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOSTING (Vimexx)

Vimexx 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens

namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over 

het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op 

grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

 

E-mail

Vimexx 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mail verkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende 

technische en organisatorische maatregelen getro en om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel 

mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Vimexx 

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mail verkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij

heeft passende technische en organisatorische maatregelen getro en om misbruik, verlies en corruptie van uw en 

onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij 

behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

BEVEILIGEN

Made For You (M.F.Y.) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via  info@mfy.nl

www.mfy.nl is een website van M.F.Y.